Ekologija

Golf i ekologija u harmoniji

Izgradnjom golf terena i driving range-a golf klub ”smreka” takodje je uveliko vodio računa i o ekološkom aspektu. Sama konfiguracija terena i nije zahtijevala velike promjene, pa tako ugrožavanje biljnih i životinjskih vrsta koje egzistiraju u njemu nije došlo u pitanje.Razne ljekovite biljke, trave, čajevi, drveće te brojne životinjske vrste i danas zive netaknuto kao i prije. Pored autohtonih biljnih vrsta, uspješno smo integrisali i neke nove biljne vrste. To su prije svega ukrasne trave i žbunovi, te neke vrste drveća. Tako smo podigli raznolikost našeg terena na jos viši nivo. Treba napomenuti da se gnojenje terena vrši isključivo organskim gnojivima kao i kompostom koji sami pravimo.Danas sa zadovoljstvom mozemo reći da smo uspjeli u našoj namjeri da sjedinimo golf igru i teren a da pri tome ne narušimo izgled i život koji se odvija na i oko terena.

 

Golf i ekologija mogu zajedno egzistirati u harmoniji.